بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپی از اندازه جثه حیوانات ما قبل تاریخ در برابر انسان

در این ویدئو شما در ابتدا احساس بزرگی خواهید کرد ولی در ادامه احساس کوچک بودن به شما القا خواهد شد و همچنین رفته رفته شما خود را به مورچه ای که در کنار انسان ایستاده است تشبیه خواهید کرد!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید