بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کشف فسیل غول پیکر کروکودیل ماقبل تاریخ توسط محققین و کاشفین.

این گروه از محققین و کاشفین موفق به کشف فسیل غول پیکر از یک کروکودیل ماقبل تاریخ که اسمش در ویدیو امده شدند!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید