بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

از من می شنوید سر به سر خروس نذارید

کلیپی از اذیت کردن خروس و واکنش خروس

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید