بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

جاده D۹۱۵ خطرناک ترین جاده در دنیا

جاده ای که D۹۱۵نام دارد و در کشور ترکیه واقع شده است خطرناکترین جاده در دنیا معرفی شده است.این جاده ۱۰۶ کیلومتر است و ۲۹ پیچ بسیار خطرناک دارد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید