بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپی از شوخی خبرنگار ایتالیایی با رئیس جمهور ایران درایتالیا به فارسی

خبرنگار ایتالیایی زبان در نشست خبری با رئیس جمهور ایران در ایتالیا به زبان فارسی با رئیس جمهور سخن گفت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید