بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سرفه ممتد وزیر آمریکا هنگام حرف زدن درباره بی اعتمادی به ایران

وزیر خارجه سابق آمریکا در مناظره نامزدهای حزب دموکرات انتخابات ۲۰۱۶ در حالی که درباره «بی اعتمادی به ایران و لزوم مقابله با آن» سخن می گفت، صدایش گرفت و سرفه های ممتد برایش دردسرساز شد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید