بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اولین دست مصنوعی کنترل پذیر ساخت در کانادا

کلیپی از اولین دست مصنوعی کنترل پذیر ساخت در کانادا

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید