بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

الاکلنگ سواری پیرمردها و افتادنشان بر روی زمین

چند پیرمرد بیاد دوران جوانی شان سوار بر یک الاکلنگ شده و پس از یکبار بار بالا پایین رفتن موفق، به یکباره کنترل خود را از دست دادند و اینگونه نقش بر زمین شدند.

با هم ببینیم.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید