بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مردی که کم مانده بود برای نجات یک راننده بمیرد

راننده یک خودرو که در یکی از اتوبان‌های مالزی دچار سانحه شده بود، هنگامی که سعی داشت تا دیگر رانندگان را از وجود خطر آگاه کند، ناگهان مرگ را مقابل چشمان خود دید اما بلافاصله با پریدن روی گارد کنار اتوبان از جان خود محافظت کرد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید