بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

« Angel Collinson»، اسکی‌بازی که در آلاسکا دچار سانحه شد و سقوط او برای چند ثانیه طول کشید.

« Angel Collinson»، اسکی‌بازی است که در آلاسکا دچار سانحه شد و سقوط او برای چند ثانیه طول کشید و دشواری تجربه سخت او موجب حیرت علاقه‌مندان این رشته ورزشی شد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید