بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کاروان اسکورت و حفاظت از دکتر حسن روحانی در ایتالیا.

دکتر حسن روحانی در نخستین روز از سفر به رم، با «سرجیو ماتارلا»، رئیس‌جمهوری ایتالیا دیدار کرد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید