بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تفاوت رفتارهای رانندگان ایران و سایر کشورها در هنگام تصادف

کلیپی از فرق واکنش راننده های اینجا و خارجی در هنگام تصادف

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید