بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آتش زدن سفارت خانه عربستان در تهران

کلیپی از لحظهآتش گرفتن سفارت خانه عربستان توسط عده ای به دلیل به شهادت رساندن شیخ نمر

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید