بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

دانلود کلیپ زیبایی برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری با موضوع شعار سال 1393.

سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی.

دانلود کلیپ فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید