بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ سرانجام مذاکره با آمریکا

کلیپ نتیجه مذاکرات هسته ای ایران.
کلیپی زیبا برگرفته از فرمایشات رهبری در مورد عاقیت مذاکره با آمریکا در خصوص پرونده هسته ای ایران

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید