بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فتوکلیپ کلیدهای فتح

دانلود فتوکلیپ زیبایی برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری با عنوان کلیدهای فتح.


این کلیپ در مورد بیداری اسلامی بوده و ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید