بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

برترین صبر- آیت الله مجتهدی تهرانی

صبر کن نامحرمو نگاه نکن؛ این صبر از صبر در مقابل مصیبت برتر است؛ موقع گناه یاد خدا بیفتی ؛برتر است از اینکه موقع مصیبت یاد خدا بیفتی و من الله توفیق

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید