بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اثرات بسم الله گفتن در اول هرکاری

سخنرانی ارزشمند مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی راجع به بسم الله گفتن در اول هر کاری...

لازم به ذکر است که این اولین کلیپ ساخته شده تیم شیعهـــنیوز میباشد.

امیدواریم که بتوانیم روز به روز خدماتمان را بهتر کنیم با صلواتی بر محمد و ال محمد...!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید