بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پیاده روی اربعین17

جاده نجف اشرف به شهر کربلا / پیاده روی اربعین امام حسین (ع) / بیشتر زائرین در حال استراحت هستند / تعداد کمتری از شیعیان در حال پیاده روی هستند / شب دوم / صبح روز سوم / بفرما چای / بفرما خرما ...................................

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید