بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دیرین دیرین این قسمت درگذشت

درگذشت از قدیم گفتن: مرگ شتریه که در خونه هر کسی می خوابه.

اما با رعایت برخی مسائل، می تونه خیلی دیر تر در خونه مون بخوابه!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید