بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حرکت جالب یک مسلمان فرانسوی در پاریس

این مرد مسلمان با چشمان بسته با این نوشته کنار خیابان در پاریس ایستاد :اگر بهم اعتماد داری بغلم کن...

می گن من تروریستم.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید