بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آیت الله العظمی وحید خراسانی «قمه زنی» جایز نیست!

فیلم نظر حقیقی آیت الله العظمی وحید خراسانی در مورد «لعن علنی» و «قمه زنی»

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید