بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فرمانده شهید فاطمیون به روایت همسرش

فقط حدود 20 روز از شهادت مصطفی صدرزاده یا همان سید ابراهیمِ جبهه‌های مقاومت گذشته است اما همسر او محکم و استوار نشسته و از عشق سخن می‌گوید؛ با همان صلابتی که در تشییع جنازه مصطفی حاضر شده و گفته بود: «مگر سرنوشت مقلدان خمینی چیزی جز شهادت است؟»

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید