بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نخستین دوره غیرحضوری حفظ آیات موضوعی قرآن کریم/تمدید شد تا30 آبان

اولین دوره برگزاری حفظ آیات موضوعی قرآن کریم در دانشگاه های پیام نور استان گلستان
این دوره به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان گلستان برگزار گردید.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید