بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نیروهای امنیتی عراق خودرو حمل پول داعش را متوقف کردند

راننده این خودرو پس از بازداشت ادعا کرده که این پول ها متعلق به عناصر داعش است و این نخستین بار نیست که وی برای داعش پول حمل می کند.

راننده بازداشت شده درباره مقدار و مبلغ این پولها اظهار بی اطلاعی کرده است.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید