بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کل اگر طبیب بودی...- اسماعیل شفیعی سروستانی

«در کار فرهنگی اوّل باید خودمان را اصلاح کنیم.» این سخن و سخنان دیگر درباره ی تأثیر سوء کار فرهنگی بدون عامل بدون به آن در این قطعه از اسماعیل شفیعی سروستانی بیان شده است.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید