بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

اجنّه و همراهی با امام عصر(ع)- اسماعیل شفیعی سروستانی

گروهی از اجنّه که مؤمن هستند در هر زمان خواهان یاری امامان بوده اند و آنان در وقت ظهور امام عصر(عج) به سپاه امام زمان(ع) می پیوندند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید