بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آخرین نشانه ی ظهور- اسماعیل شفیعی سروستانی

آخرین نشانه ی ظهور و ماجرای تحقق آخرین اتمام حجّت با مردم را از زبان اسماعیل شفیعی سروستانی در نشست 95ام بشنوید.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید