بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

توصیه های مهم پزشکی پیاده روی اربعین حکیم حسین خیراندیش

توصیه ها و نکات پزشکی و اورژانسی در پیاده روی اربعین و حتی مسائل مختلف روزمره

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید