بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ولایت فقیه دیگه چه صیغه ایه؟

ولایت فقیه دیگه چه صیغه ایه!؟
استادسر کلاس رو به بچه ها کرد و با لحن خاصی گفت :
نمیدونم وقتی ما قرآن داریم، «این ولایت فقیه دیگه چه صیغه ایه؟!»
یکی از دانشجوها گفت: استاد اجازه! بعد کتابش رو بالا آورد و رو به همکلاسی هاش کرد و گفت:
بچه ها مگه ما کتاب نداریم؟
همه گفتن چرا !!!!
روش رو کرد طرف استاد و گفت پس آقا حالا که ما کتاب داریم، «معلم دیگه چه صیغه ایه؟»

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید