بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

استقرار «اتوبوس ایدز» در پایتخت با آزمایش رایگان

اتوبوس ایدز با همکاری وزارت بهداشت، شهرداری تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و سمن پیام‌آوران همراه به منظور ارائه آموزش‌های جنسی برای مقابله با ابتلا به ویروس ایدز و نیز انجام تست رایگان در غرب تهران مستقر شده است.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید