بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خاطرات دردآور کودک معتاد

شبکه مستند در برنامه ای پای خاطرات یک کودک مواد فروش نشسته است که پدر و مادرش وی را برای خرید مواد به سراغ مواد فروش ها فرستادند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید