بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

داستان دامنه‌دار رسوایی و خیانت در پایتخت کاتولیک‌های جهان

نزدیکان پاپ باز هم بازداشت می‌شوند؛ این‌بار برای افشای اسناد سوء استفاده‌های مالی و فساد اداری در واتیکان.

هراس از افشای بخشی از همین فسادها بود که پاپ بندیکت شانزدهم را مجبور به استعفا کرد: افشای فساد جنسی و همجنس‌بازی برخی مقامات کلیسا.

تنها در یک مورد پلیس اعلام کرد 40 مورد خودکشی را کشف کرده که به فساد جنسی برخی کشیش‌ها مرتبط است.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید