بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نوحه هایی که جهانی می شوند

نوحه جدیدی که میثم مطیعی برای ایام اربعین امسال خوانده، یک نکته قابل توجه دارد و آن نام شاعرش است.

«آیات القرمزی» بانوی مبارز بحرینی سراینده نوحه جدید مطیعی است.

مطیعی سه ماه قبل نیز نوحه‌ای علیه داعش با شعر یک مبارز بحرینی خوانده بود.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید