بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا: برگه های توافق هسته ای را پاره می کنم

تد کروز کاندیدای ریاست جمهوری امریکا در شبکه فاکس نیوز اعلام کرد برگه های توافق هسته ای را پاره می کند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید