بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ماشین غول پیکر سازنده پل ساخ چین

این ماشین غول پیکر ۵۸۰ تونی به تنهایی در حال ساخت یک پل در چین است .

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید