بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دیرین دیرین این قسمت یادگاری پدری

این انیمیشن،بر اساس یک داستان که چه عرض کنم، چنادین داستان واقعی ساخته شده است.اگر ببینید، شما هم تایید خواهید کرد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید