بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ ویژه: سهل اندیشی در تاریخ-مذاکره با خصم

بررسی دیدگاه حاکم در دولت یازدهم و مقایسه آن با نظر امام خامنه ای

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید