بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دیرین دیرین این قسمت سیگار

این قسمت: سیگار از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است.اما چرت گفتن! چون در مورد سیگار، ترک عادت موجب جلوگیری از مرض است!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید