بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

لبیک مردم یزد به فرمان منع مذاکره با آمریکا از سوی ولی امر مسلمین 2

در پی فرمان حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا مردم یزد در تجمع بعد از نماز جمعه مورخ 17/7/94 خواستار رعایت این اصل از سوی مسئولین دولت و نمایندگان مجلس شدند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید