بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

وقتی خبر فاجعه منا به حسن روحانی رسید، چه واکنشی نشان داد؟

واکنش بسیار جالب جناب حسن روحانی در مقابل خبرهایی از فاجعه منا که توسط وزیر امور خارجه به ایشون میرسیده است!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید