بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حرکات پارکور در شرایط سخت

اجرای پیوسته حرکات ترکیبی پارکور و فری رانینگ در فضای باز به صورت درجا و بدون سرعت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید