بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دل بیمار دولتمردان از منظر قرآن (جنجالی)

به بهانه دیدارها و دست دادنهای اتفاقی دولتمردان با خونخواران و جنایتکاران بیت المللی؛ به بهانه دست دادن کاملا اتفاقی ظریف و اوباما!!

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید