بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

رمالی مدرن و دیجیتال

سلسله مقالات ویدویی موسسه پژوهشی یاسین عصر *** رمالی مدرن و دیجیتال *** به بررسی نوعی کف بینی آینده نگری و رمالی با ظاهری مدرن می پردازد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید