بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سه راه عجیب در چین با عبور ۱۰۰۰موتور و ماشین در ثانیه

سه راهی در چین که در دقیقه ۱۰۰۰تا موتور و ماشین عبور می کنند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید