بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ادعای جدید شبکه کلمه: حضرت محمد (ص) معصوم نبوده است!

ادعای من در آوردی و جاهلانه ی مجری شبکه ی وهابی کلمه در مورد رسول خدا (ص)

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید