بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

جسد کودک آواره سوری در سواحل ترکیه

" ایلان کردی " سه ساله یکی از صدها هزار سوری است که قربانی جنگ خانمان برانداز تروریست ها علیه مردم سوریه در سالهای اخیر شده است.

او به همراه خانواده اش و دهها پناهجوی دیگر برای فرار از جهنم تروریست ها با قایق عازم ترکیه بود ، در دریا غرق شد و جسدش در کنار ساحل پیدا شد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید