بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فقر در ثروتمندترین کشور جهان به زبان رائفی پور

استادرائفی پور.طلای قاره آفریقا بسیار زیاد ولی میلیون ها آفریقای مرگ به خاطرگرسنگی وجنگ مدیریت ظالمانه استعمارگران شبکه جهانی ولایت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید