بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خودباوری و خودکفایی در کلام امام خمینی ره

امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، هم پیش از نهضت و هم پس از آن همواره بر ضرورت (خودباوری و خودکفایی) تأکید وافر داشتند؛ و هرچه به مقطع نهضت نزدیکتر شویم تأکیدات ایشان در این امر جدیت خاصی به خود می‌گیرد، هرچند که خطاب ایشان صرفاً متوجه جامعه انقلابی ایران نیست؛ بلکه تمام مسلمین و مستضعفین را در بر می‌گیرد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید