بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

جایگاه ملت و نظام جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی

جایگاه ملت و نظام جمهوری اسلامی در کلام امام خمینی ره

خاک بر سر من که بخواهم از شما استفاده عنوانی کنم خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید